Miesiąć: lipiec 2018

Czy wszystkie dokumenty muszę przesłać pocztą tradycyjną?

Nie, jednak wyjątek stanowi umowa o stypendium, którą należy wysłać pocztą tradycyjną, ale tylko wtedy, gdy otrzymasz informację o pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku o przyznanie stypendium.