Dokumenty

Sprawozdania

Informacja o darowiznach 2018

Dokumenty prawne

Statut FRP tekst jedn 14.03.16Odpis KRS FRP 05.06.19

Dokumenty stypendysty

Zgoda_praktyki_studenci Oświadczenie o braku doch Potencjalnego Beneficjenta Oświadczenie o doch pow 3500 Wykaz wymaganych dokumentów Zgoda na przetwarzanie danych