Miesiąć: luty 2019

Fundacja Rozwoju Przyszłości przyjmuje wnioski o stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów – semestr zimowy 2018/19

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 05 lutego 2019 Fundacja Rozwoju Przyszłości rozpoczęła przyjmowanie wniosków stypendialnych za semestr zimowy 2018/19 dzieci pracowników…

Czy mogę złożyć wniosek o stypendium po dłuższej przerwie?

Tak, dodatkowo należy dołączyć wyjaśnienia co było powodem przerwy. Wniosek w takiej sytuacji zostanie rozpatrzony indywidualnie.

Czy umowę o stypendium mogę przesłać mailowo?

Nie, umowę o stypendium należy wysłać w dwóch oryginalnych egzemplarzach z Twoim podpisem pocztą tradycyjną na adres Fundacji. Nie przyjmujemy kopii umów o stypendium.