Jak aplikować

Termin składania wniosków dla szkół wyższych i wymaganych dokumentów to 31.03.2023r.