Jak aplikować

Termin składania wniosków dla szkół wyższych i wymaganych dokumentów to 31.10.2022r.