Fundacja Rozwoju Przyszłości przyjmuje wnioski o stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów za semestr letni 2016/17

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 19 lipca 2017 Fundacja Rozwoju Przyszłości rozpoczęła przyjmowanie wniosków stypendialnych za semestr letni 2016/17 dzieci pracowników spółek Grupy Żywiec: Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o., Grupy Żywiec S.A. oraz Browar Zamkowy Cieszyn Sp. z o.o., a na zasadzie kontynuacji także dzieci pracowników spółek Centrum Finansowo-Księgowego Sp. z o.o., Trans-Trade Żywiec Sp. z o.o., oraz Distribev Sp. z o.o. oraz byłych pracowników.

Dokumenty należy składać:

w przypadku uczniów szkół średnich do 31 sierpnia br.

w przypadku studentów do 30 września br.

Zasady przyznawania stypendium, jak również wszelkie dokumenty, niezbędne do ubiegania się o stypendium, znajdziecie na tej stronie.

Oryginały wypełnionych dokumentów należy przesłać na adres:

Grupa Żywiec S.A.

ul. Konstruktorska 13

02-673 Warszawa

„FUNDACJA”

Ważne!

Przypominamy, że zgodnie z wcześniejszą informacją od semestru letniego 2014/15 przy pierwszej aplikacji średnia ocen na studiach musi wynosić powyżej 3,8, przy czym każdy kolejny semestr musi oznaczać poprawę wyników, do czasu osiągnięcia średniej ocen co najmniej 4,0.

Przypominamy również, że oprócz dokumentu poświadczającego uzyskane w semestrze letnim oceny, do wniosku stypendialnego należy dołączyć zaświadczenia o średnich dochodach brutto z ostatnich 6 miesięcy wszystkich członków gospodarstwa domowego, jak również informację o pozostałych źródłach dochodu, np. alimentach, rentach.

Jednocześnie informujemy, że stypendium z Fundacji uzyskane w roku poprzedzającym nie będzie wliczane do dochodu w kolejnym roku.

Ważne!

Aby usprawnić proces uzyskiwania zaświadczeń o dochodach przez pracowników spółek Grupy Żywiec, na wniosek pracownika zaświadczenie będzie przekazywane bezpośrednio do Fundacji.

W tym celu prosimy o kontakt z Działem Płac:

Dane zostaną przekazane Fundacji w formie zbiorczego zestawienia – nie udzielamy informacji nt. realizacji pojedynczych wniosków.

Głównym celem Fundacji Rozwoju Przyszłości jest wspieranie dzieci zdolnych. Chcąc zapewnić jednakowy dostęp do edukacji i równe możliwości poszerzania wiedzy, zachęcamy do składania wniosków szczególnie dzieci niepełnosprawne, od których zdobycie dobrych wyników w nauce często wymaga większego wysiłku, ze względu na np. utrudniony dojazd do szkoły. Każde z takich zgłoszeń będzie rozpatrywane przez Fundację indywidualnie.

Wszelkie pytania dotyczące stypendium prosimy kierować na adres fundacja@grupazywiec.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Fundacji.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML :

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>