Fundacja Rozwoju Przyszłości przyjmuje wnioski o stypendia dla uczniów szkół średnich

Termin składania wniosków: 02.09.2020r. do 30.09.2020r. – po tym czasie link będzie nieaktywny i nie będzie możliwości złożenia wniosku

Uwaga! Rozpatrzeniu będą podlegać tylko wnioski prawidłowo wypełnione i poparte wymaganą dokumentacją, w szczególności w postaci oświadczeń i zaświadczeń wskazanych w pliku „Wykaz wymaganych dokumentów” w Sekcji „Dokumenty/Dokumenty stypendysty”