Autor: fundacja@grupazywiec.pl

Fundacja Rozwoju Przyszłości przyjmuje wnioski o stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów za semestr letni 2016/17

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 19 lipca 2017 Fundacja Rozwoju Przyszłości rozpoczęła przyjmowanie wniosków stypendialnych za semestr letni 2016/17 dzieci pracowników…

Zmienił się mój numer konta bankowego – czy wszystkie dokumenty muszę przesyłać ponownie?

Nie, wystarczy, że poinformujesz nas o tym w formie pisemnej – przesyłając mailowo lub listownie nowy numer konta.

Czy wszystkie dokumenty muszę przesłać pocztą tradycyjną?

Nie, jednak wyjątek stanowi umowa o stypendium, którą należy wysłać pocztą tradycyjną, ale tylko wtedy, gdy otrzymasz informację o pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku o przyznanie stypendium.

Sprawozdania

Informacja o darowiznach 2018

Dokumenty prawne

Statut FRP tekst jedn 14.03.16Odpis KRS FRP 05.06.19

Dokumenty stypendysty

Zgoda_praktyki_studenci Oświadczenie o braku doch Potencjalnego Beneficjenta Oświadczenie o doch pow 3500 Wykaz wymaganych dokumentów Zgoda na przetwarzanie danych